Prijzen

Prijzen seizoen 2022-2023
In dit CoranaTijdperk betaald iedereen met een strippenkaart(150 euro voor 10 lessen) die je zelf beheert.
Betalen kan zowel giraal als contant 
 
Onderstaande regeling wordt weer van kracht als alles normaal is
 
Bankrekening NL96 RBRB 095.45.37.475
T.n.v. M.A. Gielink
Wijk bij Duurstede
 
 
 
 
 
Onderstaande is voorlopig niet geldig, wachten op "normale tijden"
 
Het seizoen loopt van oktober tot en met juni
Derhalve bestaat het uit 9 maanden; 39 lessen dus minus de vakanties (voor welke het recht op inhalen bestaat)
Gaat U zelf op vakantie dan bestaat het recht op inhalen niet,
bij langdurige ziekte of blessures overlegt U met de docent!
 
In september zijn er bijzondere lessen die buiten het lesgeld vallen
en waarvoor U een vrijwillige bijdrage geeft voor het GOEDE DOEL, zie hieronder!

Het tarief voor dit seizoen is:
  39 euro per maand, te betalen vóór elke 10de van de maand
167 euro per half seizoen, te betalen vóór 1/12/2019 en 1/4/2020
316 euro per heel seizoen, te betalen vóór 1/1/2020

Twee lessen per week:
  59 euro per maand
252 euro per half seizoen, te betalen voor 1/12/2019 en 1/4/2020
478 euro per heel seizoen, te betalen voor 1/1/2020

Tienlessenstrippenkaart: 
Kun je, om wat voor reden dan ook, niet regelmatig de lessen bezoeken dan is wellicht de strippenkaart wat voor jou. 
10 lessen 150€ dus 15euro per les

Klankschalensessie van 1à1 1/2 uur en individuele yoga:
50 euro per sessie
 
Bijzondere bijeenkomsten zoals verjaardagen/bedrijfsuitjes etc:
Prijzen op aanvraag
 
 
 

 
SOORTEN LESSEN          AANMELDEN     LESTIJDEN    
 
PROEFLESSEN     VAKANTIES