Jnana Yoga

Jnana Yoga is een vorm van yoga die het best kan worden vertaald als: de weg naar het directe inzicht; of het pad van de transcendente kennis.
Deze weg is voornamelijk filosofisch van aard, maar wel met een wat ander doel dan we in het westen meestal onder filosofie verstaan.
Jnana Yoga is geheel en al gericht op wat we, vrij vertaald, misschien nog het beste kunnen omschrijven als het zoeken naar een mystieke, definitieve, doodloze bevrijding uit de dubbelzinnige wereld van genot en lijden, van succes en falen, van geboren worden en sterven.
Jnana Yoga is zuiver religieus-filosofisch, en niet gelovig-ritueel van aard.
Jnana Yoga is een rigoureuze manier van denken die als doel heeft het bewustzijn los te weken van letterlijk elk onderwerp waar het zich mee bezig zou kunnen houden, zodat het uiteindelijk op een schouwende, meditatieve wijze bij zichzelf stil blijft staan of in zichzelf blijft rusten.
Dat zou, volgens deze filosofie, het moment zijn waarop men zich plotseling het diepste wezen van het goddelijke kan realiseren.
Jnana Yoga wordt gezien als een van de hogere vormen van yoga: zij heeft met de geest te maken en niet met het lichaam.
Jnana betekent zoveel als 'geestelijk inzicht'.
Dit geestelijk inzicht wordt idealiter bereikt door het overstijgen van het denken.
Hierbij wordt geleerd de werkelijkheid direct waar te nemen zoals die is, in het nu.
In de praktijk is Jnana Yoga de meest intellectuele van de disciplines van yoga.
Dit type yoga is afgestemd op degenen die een intellectuele nieuwsgierigheid bezitten, die graag redeneren en analyseren.
De gewone geest kan nooit helemaal en absoluut weten.
In feite gebruikt men de gewone geest om zichzelf te transcenderen, te boven te gaan.
Geleidelijk openbaart de gewone geest zijn ware natuur aan zichzelf.
In het "Wie ben ik?” onderzoek, zoals onderwezen door de grote Indische goeroe Ramana Maharshi, worden de valse identiteiten van de geest een voor een afgezwakt tot ze opgebruikt zijn.
En zodra de geest al zijn antwoorden heeft opgebruikt, kan het hogere ‘zelf' naar boven komen en reikt de informatie aan hoe je door middel van het gekende het ongekende kunt ontdekken.
De kern van Jnana Yoga is dat: Het Leven Eén is.
 
 
 
 
Hatha Yoga     Chakra Yoga     Kashmir Yoga     Dru Yoga     Bhakti Yoga