Huishoudelijke mededelingen

 • Seizoen 2022-2023: Onderstaande regeling is van toepassing op een normaal verlopend seizoen, in dit CoronaTijdperk is alles anders en dus ook dit.
 • Dit seizoen betaald iedereen met de strippenkaart en beheert die zelf.
 • Mocht je een keer niet kunnen en wil je "inhalen", dan kan dat alleen in overleg zodat de maximale groepsgrootte  gehandhaafd blijft
 • Yogacentrum 'Sarasvati' ziet het seizoen als een geheel waarbinnen op jaarbasis ongeveer 39 normale lessen worden gegeven
 • Kunt U een keertje niet dan is er de mogelijkheid om in te halen, wel in overleg met de docente zodat groepen niet te vol worden
 • Gaat U op vakantie dan bestaat dit recht niet
 • Tijdens de schoolvakanties is er geen les, deze weken betaald U echter gewoon door; uitgezonderd juli/augustus. zie ook vakanties
 
 
 
 • Het seizoen loopt van oktober t/m juni, in juni worden er speciale avonden met bijzondere lessen gegeven
 • De lesgelden voor deze avonden gaan in zijn geheel naar een goed doel...zie daarvoor alles over de GOEDEDOELENLESSEN
 
 • 'Sarasvati' kent geen proeflessen, doch een proefmaand(= 4 lessen) die U contant betaalt, wij denken dat om tot een goede beoordeling te komen er meer dan 1 les nodig is
 • Daarna beslist U of U verder gaat en op welke wijze U gaat betalen
 
 • Aanmelden doet U telefonisch, via de e-mail of via het formulier op deze website, het is goed om eventuele klachten of andere bijzonderheden direct te melden
 
 • Betalen doet U bij voorkeur giraal, maar contant kan ook
 • U betaalt vooruit
 • U neemt 1 maand opzegtermijn in acht als U wilt stoppen.
 • Als U in een bepaalde maand aangeeft niet verder te willen gaan met de lessen dan zegt U op per 1ste van de volgende maand en betaald U die volgende maand nog. Uiteraard kunt U dan ook de lessen blijven volgen tot die maand voorbij is.
 
 • U parkeert een eventuele auto NIET in de wijk, doch bij basisschool 'De Horn' en U loopt naar het yogacentrum
 • Maar bij voorkeur komt U op de fiets
 
SOORTEN LESSEN     PRIJZEN     LESTIJDEN     PROEFLESSEN    VAKANTIES