Chakra Yoga

Chakra Yoga is een spirituele variant die werkt met de chakra's of anders gezegd : energievelden.
Chakra Yoga is de spirituele benadering van deze energievelden in het lichaam.
Elk menselijk lichaam kent zeven zogenoemde energieke lichamelijke wielen.
Deze wielen zouden in een snel tempo ronddraaien en de levensenergie door het lichaam heen laten gaan.
Heel kort gezegd: Chakra's zijn plaatsen in het lichaam die we als centra van energie kunnen beschouwen.
Deze centra bevinden zich in het menselijk wezen en verbinden de verschillende energie-lichamen waaruit een mens bestaat.
Het typerende van Chakra Yoga is, dat zij tegelijk lichamelijke, mentale en spirituele aspecten beïnvloedt.
 
 
Hatha Yoga    Kashmir Yoga     Dru Yoga     Bhakti Yoga     Jnana Yoga