Bhakti Yoga

Het pad van devotie, de weg van de overgave;'eenwording' door onbaatzuchtige liefdevolle toewijding.
Deze yoga kan bijzonder geschikt zijn voor mensen met een intense emotionele natuur.
Sleutelwoorden zijn: aanbidding, devotie, zelf-overgave en mantra.
Bhakti Yoga wordt als de eenvoudigste beschouwd van de yoga’s, mits je hier aanleg voor hebt.
Bhakti Yoga is een weg van zelf-overgave met het doel uiteindelijk geïdentificeerd te worden met de bron van liefde, of het hogere "zelf”.
Het leven van alledag opdragen aan het voorwerp van je liefde.
De yogi kiest een heilige, of een goeroe, of ‘gewoon’ het universum, of wat voor hem ‘God’ is, uit om er zijn devote liefde op te richten.
Elke handeling in zijn dagelijks leven wordt gedaan om de geliefde te dienen.
Visualisaties en mantra’s behoren tot de Bhakti-beoefening.
Het doel is de geliefde doorlopend te visualiseren.
Aanvankelijk kan men een plaatje of voorstelling nemen om naar te kijken, tot de visualisatievaardigheid genoeg is ontwikkeld.
Het kan zijn dat een geluid wordt herhaald op het moment van visualisatie.
Alhoewel er vele woorden zijn die gekozen kunnen worden is het geluid van "OHM” er een die voor iedereen geschikt is.
 
 
 
Hatha Yoga     Chakra Yoga     Kashmir Yoga     Dru Yoga    Jnana Yoga