Verzameling spreuken van de website


"Bevrijd jezelf van woede en begeerte, de oorzaken van zonde en conflict.
En je zult iemand uit één stuk worden.
Ziedaar het wezen van Yoga.
Zo leer je de ziel kennen en bereik je het hoogste geestelijke niveau.
Leer mediteren.
Doe je ogen dicht, maak je ademhaling rustig, ga naar het centrum van je bewustzijn.
Zo word je meester van je zintuigen, je emoties en je geest.
Zo bevrijd je je van begeerte en woede."
 
Bhagavad Gita
 
Alle spreuken van 2018 vind je in een Word-document HIER
 
 "Het belangrijkste van een mens is niet de kleur van de huid of de structuur van het haar,
maar de structuur en de kwaliteit van de ziel” 
 
Martin Luther King
Gelijke rechtenvoorvechter VS (1929 - 1968)
 
 "MEET DE ANDER NIET MET JOUW MAAT” 
 
 "Het beste eten heeft geen nut wanneer de stemming niet goed is” 
 

Anselm Grun
 
 "Onze bijdrage aan de vooruitgang van de wereld 
bestaat uit het op orde brengen/houden van ons eigen huis” 
 

Mahatma Ghandi
 
 "Geloof jij in de harmonie, de heelheid van deze wereld 
waar jij in past als een prachtige noot in een weergaloos muziekstuk? 
Je antwoord is belangrijk!” 
 
Jan Kortie
Econoom, later zangleraar en stembevrijder
 
”IK DENK - DUS IK BEN IN DE WAR” 
 
Benjamin Hoff
Amerikaans auteur(1946)
 
"Verkoop je verstand
koop verwondering en verbijstering” 
 
RUMI
Perzisch soefidichter(1207-1273)
 
"Vandaag ontkwam ik aan alles wat hinderde, 
of liever: 
alles wat mij hinderde legde ik naast mij neer. 
Want hindernissen bevonden zich niet buiten mij, maar binnen in mij, 
in de ideeen die ik over alles had.” 
 
Marcus Aurelius
Romeins keizer en filosoof(121-180)
 
"Werk is dienst aan de ander” 
 
Anselm Grun
Benedictijner monnik en schrijver(1945)
 
”Na stilte komt muziek het dichtste bij het uitspreken van het onuitsprekelijke” 
 
Aldous Huxley
Schrijver(1894-1963)
 
”WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER PROBLEMEN” 
 
Lisette Thooft
Schrijfster, publiciste(1953)
 
 
”Je overtuigingen worden je gedachten,
Je gedachten worden je woorden,
Je woorden worden je handelingen,
Je handelingen worden je gewoonten,
Je gewoonten worden je karakter,
Je karakter wordt je (nood)lot.” 
 
Mahamtma Ghandi
Vader van het huidige India(1869-1948)
 
”Het moment waarop je ziet hoe belangrijk het is om van jezelf te houden,
stop je ermee anderen te laten lijden. ” 
 
BOEDDHA
 
 
”Muziek drukt uit wat niet in woorden kan worden gezegd,
maar wat onmogelijk verzwegen kan worden.” 
 
Victor Hugo
Frans schrijver en staatsman o.a. Les Miserables(1802-1885)
 
”Wees bereid te verliezen,
want angst verlamt,
dus ook de angst om te verliezen” 
 
Anoniem

”Al het geluk ter wereld komt voort uit het streven naar geluk voor anderen; 
al het lijden ter wereld komt voort uit streven naar eigen geluk” 
 
Shantideva
Indiase boedhistische leraar (ca 685-763) 

”Een vaas geeft vorm aan de ruimte, muziek geeft vorm aan de stilte” 
 
George Braque
Frans kunstschilder (20ste eeuw)
 
 
                                         "GEWELD BRENGT GEWELD VOORT"                                             
MARTIN LUTHER KING
 
 "We willen geen oorlog, maar blijven in de naam van vrede geld pompen in de oorlogsindustrie,
We zijn tegen geweld, maar televisie en computergames staan er bol van,
We maken ons zorgen over het klimaat en het milieu, maar vertalen dit niet naar ons koopgedrag,
.................... 

"Je ware aard laat zich van zijn beste kant zien in momenten van beproeving” 
 
Mahatma Ghandi
Geestelijk vader van het huidige India