Verzameling spreuken van de website


 
 
"Bevrijd jezelf van woede en begeerte, de oorzaken van zonde en conflict.
En je zult iemand uit één stuk worden.
Ziedaar het wezen van Yoga.
Zo leer je de ziel kennen en bereik je het hoogste geestelijke niveau.
Leer mediteren.
Doe je ogen dicht, maak je ademhaling rustig, ga naar het centrum van je bewustzijn.
Zo word je meester van je zintuigen, je emoties en je geest.
Zo bevrijd je je van begeerte en woede."
 
Bhagavad Gita
 
Alle spreuken van 2019 vind je in een Word-document HIER
 
"De roeping van een kunstenaar is licht te brengen in de diepten van het menselijk hart”  
 
Robert Schumann
Componist
 
"Zelfmedelijden is de ergste vorm van armoede. 
Het overweldigt je tot je niets ziet dan ziekte, problemen en pijn.”  
 
Hazrat Inayat Khan
Indiase leraar die het soefisme naar het westen bracht
 
 
"Dat ene bestaat niet”  
 
Inez van Oord
Auteur
 
En zolang je hecht aan de bron van het genot kun je niet ontsnappen aan verdriet en pijn.

De ziel schittert in het hart van alle levende wezens.
Als je de ziel in de anderen ziet vergeet je je eigen begeerte en angst, en verlies je jezelf in dienst van de ander.
De ziel schittert gelijkelijk in de bewoners van het verst afgelegen eiland en in je buren”  
 
Mundaka Upanishad
 
 " De roeping van een kunstenaar is
licht brengen in de diepten van het menselijk hart "
  
Robert Schumann
Componist (1810-1856)
 
 "Een van de grootste uitdagingen van dit zeer rationele hightech-tijdperk
is leren vertrouwen op onze gevoelens, intuïtie en verbeeldingskracht"
 
Kiesha Crowther
Amerikaans sjamaan, bekend onder de naam Little Grandmother
 
 "Dit is het beste panacee dat we in onze overhaaste wereld aan onze kleintjes kunnen geven:
een stapje terug, een beetje tijd en ontspanning om op te knappen"
 
Kim John Payne
Australische auteur die over opvoeding schrijft
 
 "Coronatijden,
gedwongen leegte,
vul het niet direct op,
wat doet die leegte met je,
zie je afhankelijkheden,
leer ervan"
 
 #
 
"Als we mededogen hebben, vergroten we het geluk in deze wereld.
Denken we negatief, dan vergroten we het leed"
 
 
Ulrich Emil Duprée
Duits schrijver (1962)
 
 
 "Ons hele leven zou muziek zijn,
als we elk ogenblik de juiste toon konden vinden"
 
 John Ruskin
 
 

WACHTEN ALS VERWACHTEN

Ik wilde de geschiedenis laten voortschrijden
op dezelfde manier
als een kind aan een plant trekt
om haar sneller te laten groeien.

Dat was een vergissing.
Ik geloof dat we moeten leren te wachten
zoals we leren te scheppen.

We moeten geduldig de graankorrel zaaien,
de aarde waarin zij gezaaid is koppig water blijven geven en
de planten hun eigen tijd gunnen.

Wachten dat zin heeft omdat het gevoed wordt
door hoop en niet door wanhoop,
door vertrouwen en niet door hopeloosheid.

naar Václav Havel
 
"Door altijd te denken dat je niet genoeg tijd hebt,
doe je jezelf tekort!"
 
Christine Cayol
Franse Filosoof (1965)
 
"De wereld zal veranderen als wij veranderen"
 
Swami Vivekananda
  
"Ach, hoe is het mogelijk dat het leven zo verward, ontstemd en leugenachtig kan zijn;
hoe bestaat het dat er enkel bedrog, boosaardigheid, haat en nijd onder de mensen is,
terwijl het eenvoudigste liedje en het onbeduidenste stukje muziek
al zo duidelijk verkondigen
dat zuiverheid, harmonie en het broederlijk samenspel van zuiver gestemde tonen
de hemel doen opengaan.
En wat kan ik zelf kwaad te keer gaan omdat ik er,
ondanks al mijn goede wil,
niet in ben geslaagd van mijn leven een lied en zuivere muziek te maken"
 
Herman Hesse
Duits schrijver(1910)
 
 
"Je moet een kind opvoeden tot nee.
Eerst komt ja, dan nee.
Daarna volgen nee en ja.
Zo beseft een kind stukje bij beetje dat er enkel nee is.
Een kind opvoeden is het  nee bijbrengen want dat maakt groei mogelijk.
Opvoeden is nee leren aanvaarden"
 
Swami Prajnanpad