Verhuur ruimte

De Yogaruimte leent zich voor diverse doeleinden en kan dan ook gehuurd worden als er geen lessen gegeven worden.
De tarieven daarvoor worden bepaald door incidenteel of regelmatig gebruik.
In het schema hieronder kunt U dit zien.
Regelmatig gebruik 1: minimaal 3 kalendermaanden aaneengesloten waarin minimaal 10x gebruik
Regelmatig gebruik 2: minimaal 6 kalendermaanden aaneengesloten waarin minimaal 20x gebruik

Naam
Aantal uur
Incidenteel gebruik
Regelmatig gebruik 1
Regelmatig gebruik 2
Eén uur     1 uur   30 euro
  13 euro
10 euro
Dagdeel
    4 uur
108 euro
  43 euro
35 euro
Dag 1
    8 uur
204 euro
  82 euro
70 euro
Dag 2
    9 uur
230 euro
  92 euro
75 euro
Dag 3
  10 uur
255 euro
102 euro
85 euro
Dag 4
>10 uur
275 euro
110 euro
90 euro
Elke 2e dag
b.v. weekend

Tarief x 60%Uiteraard zullen er situaties denkbaar zijn die niet in dit schema vermeld zijn; dan is dit schema richtinggevend en zal er in onderling overleg een passende regeling getroffen worden.