GoedeDoelenLessen

2019:Met ingang van dit jaar zijn de bijzondere inloop-lessen niet in juni,
maar aan het begin van het nieuwe seizoen in september.
 
Het hoe en waarom
2013:

Sinds 2009 richt het Yogacentrum zich in de maand juni naar een GOED DOEL en is deze maand van het yogaseizoen afgehaald...dit bestaat nu dus nog uit 9 maanden.
Afgelopen 5 jaar passeerden evenzoveel DOELEN, waarvoor we samen het nodige geld bijeen verzamelden en tegelijkertijd bijzondere lessen genoten, die steeds elk de hele avond konden duren.
Een prima formule waarin we naast yoga ook andere invulling aanboden in workshop-vorm.
 
Daar gaan we ook zeker mee door!
Om niet te zeer te versnipperen en een band op te kunnen bouwen met die GOEDE DOELEN is alle cursisten de afgelopen maand gevraagd of zij zich konden vinden in het idee om ons blijvend te richten op drie(3) DOELEN.
Iedereen kon zich daar in vinden en tegelijkertijd was er een keus voor VERWEG-DOELEN, voor de allerarmsten.
 
We gaan dus vanaf nu elk jaar voor deze drie doelen:
 
 
PALM TREE in Zuid-Afrika (het levenswerk van Ros Visagie), contactpersoon Annemarie van Zandbrink(vriendin van Marcel) die er jaarlijks minstens één keer zelf heen gaat en verder intensief contact onderhoudt.
Inmiddels is er in Nederland een stichting "Vrienden van Palm Tree" opgericht en wonen er twee landgenoten al sinds 2011.
Adres van deze stichting https://vriendenvanpalmtree.nl/
Meer over dit project
 
MIRPUR, India; waar we hielpen een meisjeskostschool mee in te richten en waar we jaarlijks de exploitatie gaan ondersteunen. Bernard Kersten, vriend van Marcel en Norbertijnermonnik coördineert dit project vanuit zijn werk voor "SOLIDAIR met INDIA" 
Sister Shaila is er het hoofd en zij staat in direct contact met Mirjam Stevens die zich inzet voor dit project.
Meer over dit project

 
VARANASI, India; waar Sanjay (vriend van Marcel en Marjan en gids tijdens hun Indiareis) woont.
Hij beheert daar een schoolproject waar hij straatkinderen een onderdak en opleiding geeft.
Afgelopen jaar kocht hij van de opbrengst winterkleding en naaimachines om de meisjes kleding te leren maken.
Meer over dit project
 
De school van Sanjay